Kuudes sinetti
2016, serigrafia, 45 x 66 cm
vedossarja 24
Pohjois-Espanja
Alkukuva