-->
Avaris
2015, carborundum-serigrafia, 70 x 74 cm
vedossarja 6
Region Gävleborg, Ruotsi
Egypti
Alkukuva